Laman utama Ostrvo

Ostrvo

Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Dvoje ljudi na usamljenom ostrvu pokušavaju da povrate smisao koji je bespovratno istekao iz života; da nadoknade godine provedene u ispraznosti i simulakrumu života koji je, sopstvenom rutinom, opustošio samog sebe - to bi bio kratak sadržaj romana Ostrvo.
Čovek i žena pokušavaju da nađu zamenu za veru u život posmatrajući jedno drugo; svako sa svoje strane usamljenog ostrva duše izgubljene negde između dostignutog i nedostingnutog, bića i nebića.
Kategori:
Tahun:
2014
Edisi:
Paperback
Penerbit:
Connectum
Bahasa:
serbian
Halaman:
200
ISBN 10:
9958290561
ISBN 13:
9789958290565
File:
PDF, 474 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
serbian, 2014
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan! Lihat Pratinjau untuk menemukan opsi lainnya

Istilah kunci